SKAB-Gruppen

SKAB-Gruppen är marknadsledande inom kundanpassade lösningar.

SKAB-Gruppen, som har sitt huvudkontor i samhället Ätran i Halland, består av bolagen SpecialKarosser AB, Lagab AB, Groth Kaross AB och SKAB Norge AS. Företagsgruppen tillverkar kundanpassade lastbärare i sandwichkonstruktion för transportbranschen, samt mobila specialbyggnationer för mängder av olika ändamål. Välj i menyn ovan vilket av våra tillverkningsbolag ni vill veta mer om eller komma i kontakt med. Så vad du än önskar inom vårt område, skall vi göra allt för att leverera högsta kvalitet som gör din investering lönsam även på sikt.

Vi vill med denna sida presentera en del av vad vi kan och vad som är möjligt att göra när det gäller mobila lösningar för just dina behov.

Special är vår standard!

Specialkarosser AB (SKAB) grundades 1967 och redan då var verksamheten att bygga kundanpassade lastbärare till lastbilar. Under åren som gått har företaget växt rejält och är idag en ledande tillverkare i Skandinavien. SpecialKarosser AB (SKAB) blev redan 1995, som första Svenska lastbilspåbyggare, certifierade enligt ISO 9001 och arbetar hårt med ständiga förbättringar. SpecialKarosser AB är i absolut framkant och jobbar för att ständigt bli ännu bättre. Dina synpunkter är en viktig del i detta.

 Att vara miljömedveten blir viktigare för varje dag.

Det är viktigt att komma ihåg de kloka ord som någon uttryckt:

Vi ärver inte miljön av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Som ett naturligt led i detta har SpecialKarosser AB infört ett yttre miljöledningssystem enligt ISO 14001. I början av 1998 erhöll SpecialKarosser certifikat enligt denna standard. Sedan 2002 certifierades SpecialKarosser AB enligt AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete, som behandlar den inre miljön.  Även här var SpecialKarosser AB första Svenska påbyggare att bli licensierade och även ett av de första företagen i Sverige. Denna certifiering har från 2020 uppdaterats till ISO 45001.

ISO certifierade sedan 1998, 2002 även enligt AFS 2001:1, uppdaterat till ISO 45001 år 2020. Kvalitets tänka på alla delar både för kund och miljö.