LAGAB – Norsk

LAGAB i Laholm produserer vekselskap, vekselflak og utrustninger for a håntere disse. styrke og kvalitet kreves daglig.

Lagab ligger i det velkjente, vakre Laholm. Der konstruerer og produserer vi bl.a. vekselskap, vekselflak og utrustninger for å håndtere disse. Produktene kjennetegnes av styrke og kvalitet, hvilket kreves i det tøffe miljøet disse virker i daglig.

Spesialister på vekselskap

Lagabs patenterte støtteben til vekselskap og vekselflak er konstruert for den store påkjenningen de utsettes for ved bruk. Benet er fjærbelastet noe som gir en enklere håndtering.

Manegåring bruk av benet verifiserer at konstruksjonen holder det den lover.

Lagabs patenterte støtteben til vekselskap og vekselflak

Produktene kjennetegnes av styrke og kvalitet, hvilket kreves i det tøffe miljøet disse virker i daglig.

Reparasjonsverksted

Hos oss på Lagab har vi en avansert og veldig teknisk kyndig reparasjonsverksted.

Unik lavbygd chassisutrustning

Bildet viser en chassisutrustning som bare bygger 12 mm over chassisrammen. Med denne typen utrustning kan ulike typer vekselflak og containere transporteres med samme lastebil.

chassisutrustning som bare bygger 12 mm over chassisrammen

Enkelt i bruk

Utrustninger en lettanvendelig, men robust nok til å tåle belastninger og krav som stilles til mangeårig bruk. En investering som definitivt lønner seg på sikt.

Enkelt handhavande


Lagabs patenterte støtteben til vekselskap og vekselflak er konstruert for den store påkjenningen de utsettes for ved bruk. Benet er fjærbelastet noe som gir en enklere håndtering. Manegåring bruk av benet verifiserer at konstruksjonen holder det den lover.

Slephenger


Lavbygd luftfjæret kjerre for transport av veksleskap / flak. Med containerlås, men kan og leveres med sentrallås for ennå raskere og enklere håndtering.

Lavbygd luftfjæret kjerre for transport av veksleskap / flak

Stålskap


Skapet har Lagab`s patenterte stabile og letthåndterlige støtteben. Griparnfester gir mulighet til transport både på landevei og jernbane.

med Lagab`s patenterte stabile og letthåndterlige støtteben